Translate "lengua" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lengua — kieli (Finnish / suomi)
Henkilökohtainen puhetapa tai kieli.
Kommunikointijärjestelmä, joka käyttää puhuttuja tai viitottuja sanoja tai joka käyttää sanoja, viittomia tai äänteitä esittäviä symboleita.

Translate lengua

Learn how to say "lengua" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey