Translate "leksykon" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


leksykon — lexicon (Dutch / Nederlands)
Het vocabulaire van een bepaalde activiteit, regio, sociale klasse of individu, of de totale set van morfemen or betekenisvolle eenheden van een taal en haar woorden.

The original Polish definition:

leksykon (Polish)
Zasób słów dotyczący określonej dziedziny działalności, określonego regionu, klasy społecznej lub jednostki, lub też kompletny zestaw morfemów albo znaczeniowych jednostek języka.

Translate leksykon

Learn how to say "leksykon" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Polish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey