Translate "lekstroomschakelaar" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lekstroomschakelaar — aardlekschakelaar (Dutch / Nederlands)
Een automatisch werkende schakelaar die een elektrische installatie spanningsloos maakt zodra een lekstroom van bepaalde grootte optreedt.

Translate lekstroomschakelaar

Learn how to say "lekstroomschakelaar" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Flemish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey