Translate "legislation de traffico aeree" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


legislation de traffico aeree — prawo dotyczące ruchu powietrznego (Polish / polski)
ogół przepisów, norm prawnych regulujących transport powietrzny

The original Interlingua definition:

legislation de traffico aeree (Interlingua)
Regulas e conventiones international governante le transporto aeree.

Translate legislation de traffico aeree

Learn how to say "legislation de traffico aeree" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey