Translate "leggenda" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


leggenda — mit (Slovenian / slovenščina)
Pripovedka ali legenda, ponavadi z nadnaravnimi bitji, predniki, junaki ali dogodki. Zgodba ima, ali pa ne, določljivo osnovo, temelječo na dejstvih, ali naravno razlago, vendar je uporabljena za razlago nekaterih navad, obredov in naravnih pojavov, ali za opravičevanje obstoja neke družbene ustanove.

Translate leggenda

Learn how to say "leggenda" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey