Translate "leggenda" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


leggenda — mit (Polish / polski)
baśniowa lub istniejąca w tradycji opowieść, w której występują stworzenia nadnaturalne, przodkowie, bohaterowie lub zdarzenia, nie bazująca na możliwych do zweryfikowania faktach, lecz służąca do uzasadnienia zwyczajów, rytuałów lub zjawisk przyrodniczych lub uzasadnienia istnienia instytucji społecznych

Translate leggenda

Learn how to say "leggenda" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey