Translate "lege minerari" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lege minerari — zakon o rudarstvu (Slovenian / slovenščina)
Obvezujoče pravilo ali pravilnik, ki ga predpiše vlada, za ureditev možnih škodljivih dejavnosti podjetij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in predelovanjem žlahtnih in koristnih kovin. (Vir: BLD)

The original Interlingua definition:

lege minerari (Interlingua)
Un regula obligatori o corpore de regulas prescribite per un governamento pro regular le activitate potentialmente damnose de interprisas que se occupa del extraction e processamento de metallos preciose o valorose.

Translate lege minerari

Learn how to say "lege minerari" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey