Translate "ledning" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ledning — cevovod (Slovenian / slovenščina)
Niz cevi, povezanih z ventili in ostalimi nadzornimi napravami za upravljanje s tekočinami, plini ali drobno zrnatimi trdnimi snovmi. (Vir: MGH)
Toge cevi, ki prenaša voda, para ali druge tekočine, ki se uporablja v vodovodnih in številne druge aplikacije.
Upravljanje, kontroliranje, nadziranje, fizično ali manualno rokovanje ali upravljanje; dejanje upravljanja z usmerjanjem, regulacijo, administracijo; lahko upravljanje družine ali gospodinjstva itd. (Vir: BLACK)

Translate ledning

Learn how to say "ledning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey