Translate "leasning" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


leasning — najem, zakup (Slovenian / slovenščina)
Dvostranska, odplačna pogodba, s katero se ena stranka zaveže, da bo drugi izročila določeno stvar v rabo (najem) in uživanje (zakup), druga pa se zaveže plačati določeno zakupnino. Pogodba je lahko sklenjena za določen ali nedoločen čas.

Translate leasning

Learn how to say "leasning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey