Toll Free: (800) 790-3680

Translate "lavare" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lavare — tvätta (Swedish / svenska)
Att ta bort smuts från ett föremål med hjälp av vatten (vanligen tillsammans med tvål).

Translate lavare

Learn how to say "lavare" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC