Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Latina" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Latina — latinčina (Slovak / slovenčina)
Indoeurópsky jazyk, ktorým sa pôvodne hovorilo v regióne v blízkosti mesta Rím, neskôr v celej Rímskej ríši a ako výsledok rímskeho dedičstva v stredoveku a neskôr aj v katolíckom a akademickom svete.

The original Lingua Franca Nova definition:

Latina (Lingua Franca Nova)
Un lingua de la familia indo-europan, parlada prima sirca Roma, e plu tarde tra la Impero Roman. La lingua es usada multe par la Eglesa Catolica, e es la asendente de la linguas roman.

Translate Latina

Learn how to say "Latina" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Lingua Franca Nova and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC