Translate "lasyr" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lasyr — poledica (Slovenian / slovenščina)
Ledena plast, navadno prozorna in gladka, ki ponavadi vsebuje nekaj zračnih mehurčkov, nastane na izpostavljenih objektih, ko zamrzne fina, tanka plast vode, ki je rezultata dežja, rošenja, megle ali kondenza podhlajenih vodnih kapljic.

Translate lasyr

Learn how to say "lasyr" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey