Translate "lasyr" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lasyr — gołoledź (Polish / polski)
szklista pokrywa lodowa powstająca w czasie obniżania się temperatury poniżej 0°C wskutek zamarzania spadających przechłodzonych kropli deszczu, mżawki lub opadania mgły, a także z opadu nie przechłodzonego, jeśli zetknie się on z podłożem bardzo wyziębionym

Translate lasyr

Learn how to say "lasyr" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey