Translate "las tropikalny" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


las tropikalny — tropical forest (English)
A vegetation class consisting of tall, close-growing trees, their columnar trunks more or less unbranched in the lower two-thirds, and forming a spreading and frequently flat crown; occurs in areas of high temperature and high rainfall. (Source: MGH)

The original Polish definition:

las tropikalny (Polish)
pokrywa roślinna na obszarach tropikalnych, składająca się z wysokich zwartych drzew o kolumowych pniach, mających rozłorzyste i często spłaszczone korony, poniżej których nie ma zazwyczaj gałęzi

Translate las tropikalny

Learn how to say "tropical forest" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Polish and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey