Translate "lantbruksteknik" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lantbruksteknik — kmetijska tehnika (Slovenian / slovenščina)
Stroka, ki se ukvarja z razvojem in izpopolnjevanjem sredstev za zagotavljanje hrane in vlaknin za potrebe človeštva. (Vir: MGH)

Translate lantbruksteknik

Learn how to say "lantbruksteknik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey