Translate "lantbruksteknik" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lantbruksteknik — agrotechnika (Polish / polski)
dyscyplina wiedzy zajmująca się tworzeniem i rozwijaniem możliwości zapewnienia pożywienia

Translate lantbruksteknik

Learn how to say "lantbruksteknik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey