Toll Free: (800) 790-3680

Translate "lakto" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lakto — mleko (Polish / polski)
białawy płyn wydzielany przez gruczoły mlekowe w celu odżywiania młodych, składający się z węglowodanów, białek, tłuszczów, soli mineralnych i przeciwciał

Translate lakto

Learn how to say "lakto" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Ido and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC