Translate "lakier" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lakier
lakka; lakata, kiillottaa (Finnish / suomi)

The original Polish definition:

lakier (Polish)
materiał zawierający znaczne ilości pochodnej celulozy, najczęściej nitrocelulozy, czasem też estrów celulozowych, takich jak: octan celulozy, maślan celulozy lub eter celulozy - etyloceluloza, używany w celu uzyskania połysku na mosiądzu lub innych powierzchniach metalicznych
przezroczysta płynna powłoka z rozpuszczonych substancji żywicznych, wysychająca i twardniejąca

Translate lakier

Learn how to say "lakier" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Polish and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey