Translate "lakier" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lakier — Лак (Bulgarian / български)
Материал, който съдържа значително количество целулозни деривати, най-често нитроцелулоза а понякога целулозен естер като целулозен ацетат или целулозен бутират, или целулозен етер като етил целулоза; използва се за лъскаво покритие, особено върху месинг
Прозрачно повърхностно покритие, прилагано в течен вид и променящо се в последствие в твърд материал; всички лакове са разтвори на каучукови материали в разтворител.

The original Polish definition:

lakier (Polish)
materiał zawierający znaczne ilości pochodnej celulozy, najczęściej nitrocelulozy, czasem też estrów celulozowych, takich jak: octan celulozy, maślan celulozy lub eter celulozy - etyloceluloza, używany w celu uzyskania połysku na mosiądzu lub innych powierzchniach metalicznych
przezroczysta płynna powłoka z rozpuszczonych substancji żywicznych, wysychająca i twardniejąca

Translate lakier

Learn how to say "lakier" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Polish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey