Translate "lagun" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lagun — laguna (Polish / polski)
zbiornik wodny powstały przez odcięcie fragmentu otwartego morza przez rafy koralowe lub mierzeję piaszczystą

Translate lagun

Learn how to say "lagun" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey