Translate "lackera" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lackera — lak (Slovenian / slovenščina)
Snov, ki vsebuje znatno količino celuloznega derivata, najbolj pogosto nitrocelulozo, včasih celulozni ester kot je celulozni acetat, celulozni butirat ali celulozni eter, npr. etilna celuloza. Uporablja se za loščila, še posebno na medenini ali drugih svetlečih kovinah.

Translate lackera

Learn how to say "lackera" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey