Translate "löv" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


löv — leaf (English)
The main organ of photosynthesis and transpiration in higher plants, usually consisting of a flat green blade attached to the stem directly or by a stalk.

The original Swedish definition:

löv (Swedish)
Det huvudsakliga organet för fotosyntes och transpiration på träd och vissa större buskar, består vanligen av en platt skiva som fogas till grenarna med hjälp av en stjälk.

Translate löv

Learn how to say "leaf" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey