Translate "lågnivåteknik" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lågnivåteknik — enostavna tehnologija (Slovenian / slovenščina)
Relativno nezahtevna tehnična oprema ali metoda z razsežnostjo ali funkcionalnostjo, slabšo od podobnih ali primerljivih sistemov. (Vir: RHW / APD)

Translate lågnivåteknik

Learn how to say "lågnivåteknik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey