Translate "lågnivåteknik" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


lågnivåteknik — technologia uproszczona (Polish / polski)
względnie nieskomplikowane urządzenia techniczne lub metoda charakteryzująca się stopniem funkcjonalności niższym niż w innych podobnych układach

Translate lågnivåteknik

Learn how to say "lågnivåteknik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey