Translate "läxor" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


läxor — učno gradivo (Slovenian / slovenščina)
Snov, ki se preučuje v ali za izobraževalno ustanovo, kar obsega domače naloge in delo v razredu. (Vir: RHW)

Translate läxor

Learn how to say "läxor" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey