Translate "läckning; läckage; infiltrationsförlust" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


läckning; läckage; infiltrationsförlust — iztekanje (tekočine), uhajanje (plina), pronicanje (Slovenian / slovenščina)
Slučajen, nekontroliran izliv ali pronicanje tekočin, plinov in drugih snovi na nepredvidenih in nezaželenih lokacijah, kjer pogosto povzročijo škodo ljudem, imetju in okolju.

Translate läckning; läckage; infiltrationsförlust

Learn how to say "läckning; läckage; infiltrationsförlust" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey