Translate "läckning; läckage; infiltrationsförlust" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


läckning; läckage; infiltrationsförlust — lek (Dutch / Nederlands)
Het per ongeluk, ongecontroleerd uitscheiden of wegsijpelen van vlieostoffen, gassen en andere stoffen naar onbedoelde en ongewilde plaatsen, vaak risico op schade of gezondheid voor mensen, eigendommen of de natuur zorgend.

Translate läckning; läckage; infiltrationsförlust

Learn how to say "läckning; läckage; infiltrationsförlust" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey