Translate "Kuitur" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kuitur — kultura (Slovenian / slovenščina)
Telo, sestavljeno iz navad in verovanj, družbene oblike in materialne značilnosti, ki tvori točno določen kompleks tradicije neke rasne skupine ali družbe.

Translate Kuitur

Learn how to say "Kuitur" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey