Translate "koper" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


koper — baker (Slovenian / slovenščina)
Kemični element; ena najpomembnejših neželeznih kovin; kovna in za oblikovanje primerna kovina, ki se nahaja v raznih rudah in se uporablja v industriji, inženirstvu in obrti, nahaja se tako v čisti obliki kot v zlitinah.

Translate koper

Learn how to say "koper" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey