Translate "koper" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


koper — miedź (Polish / polski)
(Cu) pierwiastek chemiczny, liczba atomowa 29, należący do podgrupy miedziowców; ciężki, ciągliwy i kowalny metal o czerwonawym połysku, dobry przewodnik ciepła i prądu elektrycznego; występuje w przyrodzie najczęściej w związkach, stosowany (w stopach) w elektrotechnice, budownictwie, używany do budowy różnych maszyn i aparatur.

Translate koper

Learn how to say "koper" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey