Translate "koper" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


koper — koper (Dutch / Nederlands)
Een chemisch element; een van de voornaamste non-ferro metalen; een rek- en pletbaar metaal, gevonden in diverse ertsen en gebruikt in de industrie, in de techniek en in de kunst, in zuivere vorm of in legeringen.

Translate koper

Learn how to say "koper" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey