Toll Free: (800) 790-3680

Translate "konzultacija" into Danish (dansk)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


konzultacija
høring (Danish / dansk)

The original Slovenian definition:

konzultacija (Slovenian)
Sestanek ali preiskava s strani oseb ali svetovalcev, ki jih zadeva določena tematika, kjer se posvetujejo, razpravljajo ali odločajo o skupni stvari ali dogajanju. (Vir: BLD)

Now that you've learned the Danish word for "konzultacija", maybe you also need Slovenian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

Our global network of professional translators can help translate your project into Slovenian, no matter how big or how small.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate konzultacija

Learn how to say "konzultacija" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Danish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC