Translate "konurehu" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


konurehu — kalium (Dutch / Nederlands)
Een zacht zilverwit alkalimetallisch element met het symbool K en atoomnummer 19, hoofdzakelijk voorkomend als bestanddeel van zeewater en in diverse mineralen zoals carnalliet, poluhaliet en sylviet. Het wordt gebruikt als kunstmest als chloride, sulfaat of carbonaat.

Translate konurehu

Learn how to say "konurehu" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Maori and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey