Toll Free: (800) 790-3680

Translate "konu-okehu" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


konu-okehu — barij (Slovenian / slovenščina)
Mehka kovina srebrno-bele barve alkalijske skupine. Uporablja se v zlitinah za izdelavo ležajev ter v spojinah za barvila. (Vir: CED)

Translate konu-okehu

Learn how to say "konu-okehu" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Maori and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC