Translate "kompos" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kompos — kompost (Polish / polski)
nawóz organiczny otrzymywany z mieszaniny różnych odpadków, głównie roślinnych, przekładanych ziemią lub torfem w stosach, po ich częściowym rozkładzie tlenowym przez drobnoustroje

Translate kompos

Learn how to say "kompos" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey