Translate "Kommunikation" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kommunikation — komunikacije (Slovenian / slovenščina)
Koncept, znanost, tehnika in proces oddajati, sprejemati ali kako drugače izmenjavati informacije in podatke.

Translate Kommunikation

Learn how to say "Kommunikation" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey