Translate "Kommerzialisierung" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kommerzialisierung — komercializacija (Slovenian / slovenščina)
Posedovati ali razstaviti za prodajo, ponuditi naprodaj, prodajati, dostaviti ali spraviti na trg v kakršnikoli drugi obliki. (Vir: ECHO1)

Translate Kommerzialisierung

Learn how to say "Kommerzialisierung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey