Translate "Komma" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Komma — komma (Swedish / svenska)
Ett skiljetecken som används för att åtskilja nära knutna delar av en mening.

Translate Komma

Learn how to say "Komma" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey