Translate "Kombikraftwerk" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kombikraftwerk — kogeneracija električne energije (Slovenian / slovenščina)
Tak tip obrata ima hitrejšo odzivnost in ga lahko zgradijo za delovanje v območju 100-600 MW. Električno energijo proizvaja tako s pomočjo plinske turbine (aktivna temperatura plina je okoli 1300°C), ki jo poganja zemeljski plin ali nafta, kot tudi s pomočjo parne turbine, ki nastaja z izkoriščanjem 500°C vročega izpuha plinske turbine. Toplotna izkoristek je okrog 50 odstoten, v primerjavi s tistim, ki je 40 odstoten in ga dosežejo v termoelektrarnah le s pomočjo parnih turbin, ki jih poganja kurjenje premoga. Ta tip elektrarne se lahko zgradi v dveh letih, medtem, ko se klasično termoelektrarno gradi 6 let, jedrsko elektrarno pa 10-15 let. (Vir: PORT)

Translate Kombikraftwerk

Learn how to say "Kombikraftwerk" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey