Translate "Kombikraftwerk" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kombikraftwerk — енергийна централа с комбиниран цикъл на производство (Bulgarian / български)
Този тип централа е гъвкав и може да бъде построен с капацитетен обхват 100-600 мегавата. Тя произвежда електрическа енергия едновременно от газова турбина /при 1300 градуса по Целзий температура на впускания газ/, работеща на природен газ или мазут плюс

Translate Kombikraftwerk

Learn how to say "Kombikraftwerk" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey