Translate "kolloidaler Zustand" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kolloidaler Zustand — koloidno stanje (Slovenian / slovenščina)
Sistem delcev na disperzijskem mediju, z lastnostmi, ki se razlikujejo od tistih v pravih raztopinah zaradi večjih delcev. Prisotnost teh delcev je moč zaznati z ultramikroskopom. (Vir: UVAROV)

Translate kolloidaler Zustand

Learn how to say "kolloidaler Zustand" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey