Translate "kolloidaler Zustand" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kolloidaler Zustand — colloïdale toestand (Dutch / Nederlands)
Een systeem van deeltjes in een gedispergeerde fase, met eigenschappen afwijkend van een echte oplossing vanwege de grotere grootte van de deeltjes (enkele tientallen tot enkele duizenden nanometer). De aanwezigheid van deze deeltjes kan vaak worden gedetecteerd met een ultramicroscoop.

Translate kolloidaler Zustand

Learn how to say "kolloidaler Zustand" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey