Translate "Kolloid" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kolloid — koloid (Slovenian / slovenščina)
Gosta mešanica dveh snovi, med katerima je ena, imenuje se disperzijska faza, ki je enakomerno in v majhnih drobnih delcih razporejena preko druge snovi, ki se imenuje disperzijski medij.

Translate Kolloid

Learn how to say "Kolloid" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey