Translate "Kolibakterien" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kolibakterien — koliformna bakterija (Slovenian / slovenščina)
Skupina bakterij, ki se ponavadi v velikem številu nahajajo v prebavnem traktu človeka ali drugih toplokrvnih živali in se jih uporablja kot pokazatelje (meri se kot število posameznih bakterij na mililiter vode), ko se testira kakovost vode. (Vir: ALL)

Translate Kolibakterien

Learn how to say "Kolibakterien" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey