Translate "Koks" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Koks — koks (Slovenian / slovenščina)
Skladen, porozen, trden ostanek suhe destilacije s plinom bogatega črnega premoga ali katrana, ostankov bencina ali drugih ogljikovih snovi; vsebuje ogljik, kot glavno sestavino. (Vir: MGH)

Translate Koks

Learn how to say "Koks" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey