Toll Free: (800) 790-3680

Translate "kohu" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kohu — megla (Slovenian / slovenščina)
Vodne kapljice ali, redkeje, ledeni kristalčki, ki lebdijo v zraku v zadostnih koncentracijah, da zmanjšajo vidljivost.

Translate kohu

Learn how to say "kohu" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Maori and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC