Toll Free: (800) 790-3680

Translate "kohu" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


kohu — mgła (Polish / polski)
zawiesina mikroskopijnych kropelek pary wodnej unosząca się nisko nad ziemią w postaci lekkiego obłoku, powstała w wyniku skroplenia oziębionej pary wodnej zawartej w atmosferze ziemskiej, poważnie ogranicza pole widzenia

Translate kohu

Learn how to say "kohu" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Maori and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC