Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Kohlenstoffkreislauf" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kohlenstoffkreislauf — kroženje ogljika (Slovenian / slovenščina)
Kroženje ogljika v biosferi, kjer rastline predelajo ogljikov dioksid v organske spojine, ki jih nato zaužijejo rastline in živali, ogljik pa se vrne v okolje v anorganski obliki preko procesov dihanja in razkrajanja. (Vir: MGH)

Translate Kohlenstoffkreislauf

Learn how to say "Kohlenstoffkreislauf" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC