Translate "Kohlenhydrat" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kohlenhydrat — ogljikov hidrat (Slovenian / slovenščina)
Spada v skupino organskih spojin, ki so sestavljene iz ogljika, vodika in kisika, vključno s sladkorji, škrobi in celulozami.

Translate Kohlenhydrat

Learn how to say "Kohlenhydrat" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey