Translate "Kohle" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Kohle — steenkool (Dutch / Nederlands)
Een muntstuk, meestal van metaal en in de vorm van een schijf, maar soms polygoon, of met een gat in het midden.
Een niet gespecificeerd bedrag in een munteenheid.
Natuurlijk, rotsachtig, bruin tot zwart afgeleide van plantaardig bosmateriaal, normaliter opgestapeld in turfvelden en voortdurend samengeperst en verhard totdat het uiteindelijk is veranderd in een grafietachtige stof.

The original German definition:

Kohle (German)
Ein meist hartes rundes metallenes Stück einer Währung, gelegentich mehreckig oder mit einem Loch in der Mitte.
Ein nicht spezifizierter Betrag einer Währung.

Translate Kohle

Learn how to say "Kohle" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey